AI in MSK

Dotacje Unijne

Z przyjemnością informujemy, że Spółka MSKAID Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą “Sztuczna inteligencja w medycznej diagnostyce obrazowej układu ruchu” (POPW.01.01.02-06-0043/20)

Każdego roku na świecie 75 mln osób doznaje urazów wymagających leczenia ortopedycznego. Kluczową rolę w ich leczeniu odgrywa diagnostyka obrazowa (RTG, USG itp). Zdjęcia te wymagają analizy dokonywanej przez wykwalifikowany personel, od techników, po lekarzy (radiologów, chirurgów). Wolumen tych analiz jest ogromny. Tylko w Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie około 377 mln zdjęć RTG. W Polsce wg.danych ZUS z 2018 roku dolegliwości ortopedyczne były przyczyną 2,7 mln zwolnień lekarskich obejmujących 37 mln nieprzepracowanych dni roboczych! Tylko kobiety w ciąży były dłużej na zwolnieniu. Ogromna ilość pracy i braki kadrowe w służbie zdrowia w Polsce sprawiają, że czas oczekiwania na badania i opisy zdjęć wynosi wiele miesięcy. Nasza firma wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, a nasze rozwiązania wypełniają lukę technologiczną. Dostarczamy rozwiązanie w postaci oprogramowania – asystenta sztucznej inteligencji (SI) wspomagającego diagnostykę obrazową w ortopedii. Pomaga on lekarzom szybciej i na wyższym poziomie oceniać badania obrazowe, dzięki czemu placówki medyczne mogą optymalizować czas i koszt diagnostyki oraz zminimalizować ryzyko błędu lekarskiego. Budujemy nasze przedsiębiorstwo, ponieważ wierzymy w rzeczywistość, w której Pacjenci na całym świecie są szybko i precyzyjnie diagnozowani dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. Nasz zespół założycielski składa się z dwóch lekarzy oraz przedsiębiorcy technologicznego. Wspiera nas zespół współpracowników i doradców: informatyków, naukowców, przedsiębiorców i lekarzy. Rozwojem metod sztucznej inteligencji kieruje profesor specjalizujący się w SI i analizie obrazów. Nawiązaliśmy współpracę z jednostkami medycznymi zainteresowanymi naszym rozwiązaniem oraz dostarczającymi nam dane do trenowania algorytmów. Co najważniejsze, udało nam się zbudować pierwsze modele o bardzo dużej dokładności, które zaprezentowaliśmy na zagranicznych konferencjach o SI w medycynie (Hiszpania, Niemcy).

Misja naszej firmy jest ratowanie życia i zdrowia ludzi na świecie czyniąc diagnostykę w służbie zdrowia tańszą, szybszą i bardziej dostępną dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji w oprogramowaniu do analizy zdjęć medycznej diagnostyki obrazowej. Celem niniejszego projektu, o którego dofinansowanie wnioskujemy, jest budowa algorytmów sztucznej inteligencji, które pozwolą w bardzo szybki i dokładny sposób analizować posturograficzne zdjęcia rentgenowskie, dzięki czemu będziemy w stanie zaadresować problem zbyt małej liczby lekarzy radiologów i ortopedów. Nasze rozwiązanie będzie działało jako nakładka na istniejące programy do analizy zdjęć rentgenowskich i będzie umożliwiało znaczne usprawnienie pracy lekarzy analizujących zdjęcia posturograficzne, m.in dzięki wprowadzeniu automatyzacji wykonywania żmudnych obliczeń. Jako sukces realizacji celu projektu będzie sprzedaż pierwszej licencji.

Całkowite wydatki na realizację projektu – Wydatki ogółem: 1 234 775.00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 1 176 470.00 PLN

Kwota dofinansowania: 999 999.50 PLN

Następny artykuł
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Kontakt

Masz pytania odnośnie oferty? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji. Zadzwoń lub napisz do nas!

Tel +48 506 956 884
e-mail: kontakt@e-lasy.pl

Menu