Ogłoszenie wyników
Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym poniższym zapytaniem ofertowym na stanowisko specjalisty ds. promocji z dnia 20.09.2021
wpłynęły dwie oferty. Obie oferty są ważne i na podstawie kryteriów wyboru została wybrana oferta
Pana Piotra Lemieszka z dnia 24.09.2021 na kwotę 42000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł)
Dziękujemy wszystkim zainteresowanym!

Specjalista ds. promocji
aby poznać szczegóły, kliknij: Zapytanie ofertowe
Formularz do składania ofert: Formularz oferty